بیزوپرولول

قلبی عروقی
قرص
دوز:۱۰-۵-۲/۵میلی گرم
پک: ۳*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست