پرگابالین

سیستم اعصاب مرکزی
کپسول
دوز: ۵۰-۷۵-۱۰۰-۱۵۰ میلی گرم
پک : ۱۰*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست