هیوسین(Hyopolamine)

دستگاه گوارش
قرص
دوز:۱۰ میلی گرم
پک :۱۰*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست