فنوفیبرات

ضد چربی
کپسول
دوز:۱۰۰-۲۰۰ میلی گرم
پک :۱۰*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست