پروپرانولول

قلبی عروقی
قرص
دوز:۴۰-۲۰-۱۰ میلی گرم
پک :۱۰*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست