گاباپنتین

سیستم اعصاب مرکزی
کپسول
دوز:۱۰۰-۳۰۰-۴۰۰میلی گرم
پک: ۵*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست