هیدروکسی کلروکین سولفات

داروهای ضد مالاریا
قرص
دوز:۲۰۰ میلی گرم
پک: ۱۰*۱۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست