آزیترومایسین

آنتی بیوتیک
کپسول
دوز:۲۵۰-۵۰۰ میلی گرم
پک :۶*۱

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست